• EXPERT geniality show

      EXPERT geniality show je celoslovenská súťaž pre žiakov stredných škôl a uskutoční sa 30.  novembra 2021. Súťažiaci si vyberú dve z ponúkaných tém:

      Do you speak English?, Mozgolamy, Tajomstvá prírody, Góly body sekundy. 

      Prihlasovanie do súťaže je možné do utorka 26. októbra 2021. Štartovné 5 € uhraďte u učiteľa (anglického jazyka, matematiky, fyziky).

      Využite možnosť ukázať, v čom ste výnimoční.

     • Oznam

      Oznamujeme Vám, že každký žiak musí uhradiť zálohu 3 € za používanie skrinky. Záloha mu bude vrátená  po ukončení štúdia a odovzdaní kľúča majstrovi Mgr. Pékovi .

     • Organizácia vyučovania

      Podmienka vstupu žiaka do školy je, že nemá žiadny z príznakov COVID-19. Túto skutočnosť potvrdzuje zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy  alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomným vyhlásením o bezpríznakovosti

      Žiak je povinný si každý deň nosiť do školy dve rúška a papierové vreckovky.

      Pri vstupe do školy:

      -dodržujú sa  rozostupy

      -žiak má nasadené ochranné rúško

      -dezinfikuje si ruky

      -prezuje sa

      -bez zdržiavania odchádza do triedy

      V spoločných priestoroch školy je povinné pre všetkých žiakov, zamestnancov, resp. iných osôb nosenie ochranných rúšok.

      Počas vyučovania  musia mať žiaci. a učitelia ochranné rúška aj v triedach. 

      V prípade priaznivého počasia majú žiaci možnosť byť počas veľkej prestávky na školskom dvore.

      Vyučovanie od 6. 9. - 10. 9. 2021 bude prebiehať podľa náhradného rozvrhu v čase  od 7.45 hod. - 12.20 hod. (5 hodín denne)

      Obed sa vydáva od 12.20 - 14.00. hod.