• Novinky

     • EXPERT geniality show

      EXPERT geniality show je celoslovenská súťaž pre žiakov stredných škôl a uskutoční sa 30. novembra 2021. Súťažiaci si vyberú dve z ponúkaných tém:

      Do you speak English?, Mozgolamy, Tajomstvá prírody, Góly body sekundy.

      Prihlasovanie do súťaže je možné do utorka 26. októbra 2021. Štartovné 5 € uhraďte u učiteľa (anglického jazyka, matematiky, fyziky).

     • Oznam

      Oznamujeme Vám, že každký žiak musí uhradiť zálohu 3 € za používanie skrinky. Záloha mu bude vrátená po ukončení štúdia a odovzdaní kľúča majstrovi Mgr. Pékovi .

     • Organizácia vyučovania

      Podmienka vstupu žiaka do školy je, že nemá žiadny z príznakov COVID-19. Túto skutočnosť potvrdzuje zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomným vyhlásením o bezpríznakovosti

      Žiak je povinný si každý deň nosiť do školy dve rúška a papierové vreckovky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje