Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Ján Sadloň Sa Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Futbalový
sadlon@sositba.sk
 
 
Ing. Anna Cíferská Cf Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: Zástupca pre odbornú výchovu
ciferska@sositba.sk
 
 
Mgr. Erika Vaľková V Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III. ME
Triedna učiteľka: III. TI
Triedna učiteľka: III.KMP
Triedna učiteľka: IV. MPS
Vedie krúžok: Aplikovaná matematika
Kabinet: Zástupca pre teoretické vyučovanie
valkova@sositba.sk
 
 
Ing. Darina Zemanová Z Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: Zástupca pre TEČ
zemanova@sositba.sk
 
 
Mgr. Marcela Bartová Ba Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Laboratórium Fyzika
bartova@sositba.sk
 
 
PaedDr. Helena Bujnová, PhD. Bu Rozvrh
Učiteľka
hbujnova@gmail.com
 
 
Bc. František Cedula Majster
cedula@sositba.sk
 
 
Bc. Lýdia Csánová Vychovávateľka
csanova@sositba.sk
 
 
Ing. Florián Danko D Rozvrh
Triedny učiteľ: I. TI
Triedny učiteľ: II. TI
Vedie krúžok: Elektrotechnika
florian.danko@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Geršiová Ge Rozvrh
Učiteľka
iva.gersiova@gmail.com
 
 
Viliam Hapl Hp Rozvrh
Triedny učiteľ: I. MPS
Vedie krúžok: Outdoorový
Vedie krúžok: Posilňovací
Kabinet: Telocvičňa
hapl@sositba.sk
 
 
Mgr. Marek Ivan I Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Robotika
ivan@sositba.sk
 
 
Ing. Jozef Kopečný K Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Laboratórium EM
kopecny@sositba.sk
 
 
Vladimír Kubica Majster
 
 
Ing. Ján Lang, PhD. Lg Rozvrh
Triedny učiteľ: III. MPS
Vedie krúžok: Agilný prístup
Vedie krúžok: Digitálnej fotografie
jan.lang@sositba.sk
 
 
Mgr. Mariana Milosavljevičová Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: II. MPS
milosavljevicova@sositba.sk
 
 
Mgr. Martina Mušecová M Učiteľka
Kabinet: č. 314
 
 
Ján Neszméry Majster
 
 
Mgr. Jozef Pék Pk Rozvrh
Majster
pek@sositba.sk
 
 
Mgr. Iveta Péková Pe Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I. ME
pekova@sositba.sk
 
 
Ing. Peter Rybár R Rozvrh
Majster
rybar@sositba.sk
 
 
Ing. Zuzana Šimová Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. ME
Triedna učiteľka: IV. TI
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
Kabinet: Nemecký jazyk
simova@sositba.sk
 
 
Ing. Ján Štefánik Št Rozvrh
Učiteľ
jan.stefanik9@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Tarabčáková T Rozvrh
Triedna učiteľka: II. ME
tarabcakova@sositba.sk
 
 
Bc. Carmen Valovičová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Humanorobot NAO
valovicova@sositba.sk

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií
    Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
  • +421244885001

Fotogaléria