Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Ján Sadloň Sa Riaditeľ
Vedie krúžok: Futbalový
sadlon@sositba.sk
 
 
Ing. Anna Cíferská Cf Zástupkyňa
Kabinet: Zástupca pre odbornú výchovu
ciferska@sositba.sk
 
 
Mgr. Erika Vaľková V Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV. KMP
Triedna učiteľka: IV. ME
Triedna učiteľka: IV. TI
Vedie krúžok: Aplikovaná matematika
Kabinet: Zástupca pre teoretické vyučovanie
valkova@sositba.sk
 
 
Ing. Darina Zemanová Z Zástupkyňa
Kabinet: Zástupca pre TEČ
zemanova@sositba.sk
 
 
Bc. František Cedula Majster
cedula@sositba.sk
 
 
Bc. Lýdia Csánová Vychovávateľka
csanova@sositba.sk
 
 
Ing. Florián Danko D Triedny učiteľ: II. TI
Triedny učiteľ: III. TI
Vedie krúžok: Elektrotechnika
florian.danko@gmail.com
 
 
Viliam Hapl Hp Triedny učiteľ: II. MPS
Vedie krúžok: Outdoorový
Vedie krúžok: Posilňovací
Kabinet: Telocvičňa
hapl@sositba.sk
 
 
Mgr. Marek Ivan I Majster
Vedie krúžok: Robotika
ivan@sositba.sk
 
 
Ing. Jozef Kopečný K Učiteľ
Kabinet: Laboratórium EM
kopecny@sositba.sk
 
 
Vladimír Kubica Majster
 
 
Ing. Ján Lang, PhD. Lg Triedny učiteľ: IV. MPS
Vedie krúžok: Agilný prístup
Vedie krúžok: Digitálnej fotografie
jan.lang@sositba.sk
 
 
Mgr. Mariana Milosavljevičová Mi Triedna učiteľka: III. MPS
milosavljevicova@sositba.sk
 
 
Mgr. Jozef Pék Pk Majster
pek@sositba.sk
 
 
Mgr. Iveta Péková Pe Majsterka
Triedna učiteľka: II. ME
pekova@sositba.sk
 
 
Ing. Peter Rybár R Majster
rybar@sositba.sk
 
 
Ing. Zuzana Šimová Ši Učiteľka
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
Kabinet: Nemecký jazyk
simova@sositba.sk
 
 
Ing. Ján Štefánik Št Triedny učiteľ: I. ME
Triedny učiteľ: I. TI
jan.stefanik9@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Tarabčáková T Triedna učiteľka: III. ME
tarabcakova@sositba.sk
 
 
Bc. Carmen Valovičová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Humanorobot NAO
valovicova@sositba.sk

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií
    Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
  • +421244885001

Fotogaléria